Vložte svou soutěž či akci do kalendáře OSH >>>

Daruj krev s dobrovolnými hasiči

stránky krevního centra

Stejně jako v předchozích letech, tak i letos bude měsíc květen, měsícem symbolizujícím pomoc bližnímu svému. V dnešní nelehké době bohužel nemáme možnost obdobně, jak tomu bylo v předchozích letech, zorganizovat hromadné darování krve. Přesto bychom Vás chtěli požádat, abychom i letos ukázali, že jako hasiči nikdy nemyslíme jen na sebe a jsme připraveni pomáhat. Akce „DARUJ KREV S DOBROVOLNÝMI HASIČI“ bude tedy individuální, bude probíhat po celý měsíc květen a Vaše dárcovství pomůže zviditelnit dobrovolné hasiče v očích veřejnosti.

Mezinárodní letní tábor

Vážené starostky a vážení starostové,

zveřejňujeme zde dopis starosty SH ČMS, kde vedení SHČMS žádá všechny pobočné spolky SH ČMS od sborů po krajská sdružení hasičů, aby si v katastru nemovitostí zkontrolovaly, jestli nemovitý majetek, který užívají a považují za svůj, je v katastru nemovitostí zapsán správně na jejich jméno podle stanov a také ověřit v kronikách, u pamětníků popř. v pozemkových knihách, zda dobrovolným hasičům v konkrétní obci nesvědčilo vlastnické právo i k dalším nemovitostem, které v současné době třeba již dávno neužívají.

Změnu zápisu u všech v úvahu přicházejících nemovitostí v katastru nemovitostí je nutné provést do konce r. 2023 nejpozději. Poté nemovitosti propadnou státu.

S pozdravem Jan Aulický

Kalendář akcí

  Mladí hasiči   Jednotky PO
  Soutěže M,Ž   OSH
  více událostí    

přehled všech akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Partneři