Vložte svou soutěž či akci do kalendáře OSH >>>

Dovolujeme si Vás informovat o dalším ročníku Mezinárodního letního tábora mladých hasičů. Informace, videa, fotky z předloňského ročníku najdete na Facebooku (loňský tábor byl zrušen).

Letošní ročník proběhne od 8. do 21. srpna 2021, opět v prostorách Ústřední hasičské školy Jánské Koupele, cena tábora je 5300 Kč (v souvislosti s výší poplatku si Vás dovolíme informovat o možnosti čerpání příspěvku u svého zaměstnavatele nebo zdravotní pojišťovny).

Celotáborová hra bude letos zaměřena na Cestování časem

Po zaslání přihlášky (stáhnete zde) obdržíte další informace o zařazení dítěte, vybavení, požadavku zdravotní dokumentace a dalších podmínkách pobytu.

 

Ladislav Čabla

Kancelář KSH MSK

tel: 604 539 487

Starosta SH ČMS vydal prohlášení k valným hromadám SDH a okrsků, které by měly proběhnout na přelomu let 2020 a 2021.

Prohlášení k valným hromadám.

Zabezpečení valných hromad.

 

Již podesáté ve své historii přišli dobrovolní hasiči a hasičky z okresu Ostrava-město společně darovat bezplatně svou drahocennou krev či krevní plazmu v Krevním centru Fakultní nemocnice v Ostravě. Do akce, kterou organizuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okresní sdružení hasičů v Ostravě, se letos – ve středu 2.9.2020 - zapojilo přes pět desítek dobrovolných hasičů ze dvanácti sborů, z nichž někteří jsou rovněž příslušníky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Tato společná akce se v celém Moravskoslezském kraji koná desátým rokem a jenom v ostravském Krevním centru se do ní každoročně zapojí několik desítek hasičů a hasiček, žen vždy bývá odhadem zhruba třetina. V tradičním termínu na svátek svatého Floriána (4.5.2020) byl společný odběr kvůli koronavirové nákaze odvolán (i tak sem už během května přišlo 11 dobrovolných hasičů a hasiček).

Velmi důležité je podle zástupce organizátora akce Ladislava Čably ze SH ČMS to, že sem letos dorazilo hned 11 odvážných prvodárců. Pracovníci Krevního centra samozřejmě všechny velmi potřebné dárce mile uvítali, zvláště v tomto obtížném období…

Celou fotogalerii naleznete zde.

 

Na tomto místě naleznete odkazy a užitečné informace pro činnost SDH, kolektivů mladých hasičů, či jednotek během současných opatření.

Odkazy jsou řazeny od nejnovějších po nejstarší: (poslední aktualizace 02. 11. 2020)

Dne 11. července proběhlo v prostorách Kulturního domu ve Vratimově Shromáždění delegátů SDH okresu Ostrava. 

Tohoto jednání se zúčastnili delegáti nominovaní na jednotlivých valných hromadách SDH, členové výkonného výboru OSH a pozvaní hosté mezi něž patřili mj.:

- náměstkyně starosty SH ČMS, paní Monika Němečková

- starosta Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, pan Leo Kuběna

- náměstek krajského ředitele HZS Moravskoslezského kraje, plk. Radim Kuchař

- primátor statutárního města Ostrava, pan Tomáš Macura

 

Jelikož letošním rokem končí volební období 2015-2020, byly přítomným předneseny zprávy o činnosti OSH nejen za rok 2019, ale jednotliví řečníci krátce zhodnotili celé volební období. V rámci shromáždění proběhlo také předání ocenění a vyhodnocení akce "Daruj krev s dobrovolnými hasiči".

Na závěr jednání proběhla rovněž volba vedení OSH a výkonného výboru pro volební období 2020 - 2025.

Do funkcí v OSH Ostrava byli zvoleni:

vedení OSH Ostrava
starosta Tomáš Lefner
náměstek starosty Ladislav Čabla
  František Chvíla
  Tomáš Zdražila
členové výkonného výboru
vedoucí OORM Lucie Svobodová*
vedoucí OORR  Jan Peterek*
vedoucí  OORP František Chvíla*
starosta okrsku č. I Ladislav Čabla**
starosta okrsku č. II Zdeněk Gvuzď**
starosta okrsku č. III Karel Kupka**
starosta okrsku č. IV Rostislav Kupka**
starosta okrsku č. V Martin Čech**
zástupce okrsku č. IV Martin Kusyn
Okresní kontrolní a revizní rada  
 předseda OKRR Jan Bochňák 
 člen OKRR Jan Kos 
  Lubomír Kubín
  Václav Kusyn
  Oldřich Zimmerman

 * složení okresních odborných rad a jejich vedoucí stanoví VV OSH na svém prvním jednání

** do výkonného výboru jsou zařazeni členové, kteří vykonávají funkce starostů okrsků 

Kalendář akcí

  Mladí hasiči   Jednotky PO
  Soutěže M,Ž   OSH
  více událostí    

přehled všech akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Partneři