Letní školy instruktorů:

Ústřední odborná rada mládeže vyhlásila pro tento rok dvě Letní školy určené začínajícím vedoucím mládeže ve věku 15-18 let (bližší informace >>>).

Přihlašování bude spuštěno 29. 4. 2021 od 12:00 - pozor kapacita se zpravidla naplní během několika hodin!!!


Vložte svou soutěž či akci do kalendáře OSH >>>

Daruj krev s dobrovolnými hasiči

stránky krevního centra

Stejně jako v předchozích letech, tak i letos bude měsíc květen, měsícem symbolizujícím pomoc bližnímu svému. V dnešní nelehké době bohužel nemáme možnost obdobně, jak tomu bylo v předchozích letech, zorganizovat hromadné darování krve. Přesto bychom Vás chtěli požádat, abychom i letos ukázali, že jako hasiči nikdy nemyslíme jen na sebe a jsme připraveni pomáhat. Akce „DARUJ KREV S DOBROVOLNÝMI HASIČI“ bude tedy individuální, bude probíhat po celý měsíc květen a Vaše dárcovství pomůže zviditelnit dobrovolné hasiče v očích veřejnosti.

Mezinárodní letní tábor

Seznam členů okresního aktivu Zasloužilých hasičů:

Jaroslav Čapča Josef Dospiva Miroslav Fajkus
Vladimír Gvuzď Ing. František Chvíla Jan Kos
Zdeněk Kudělka PhDr. Jaromír Matýsek Josef Plaček
Milada Ptošková Stanislav Pyš Mgr. Zdeněk Štěpánek
Vojtěch Švidrnoch Josef Vavrač Jan Víteček
Milan Wiatr    

Vedoucí aktivu ZH: Zdeněk Popek

 

Plán práce AZH Ostrava v roce 2018:

BŘEZEN Setkání ZH při Shromáždění představitelů    
DUBEN Zájezd: do okresu Bruntál   článek
ČERVEN Rekreační pobyt ZH 25. - 29. 6. 2018 v Komorní Lhotce    
LISTOPAD Podzimní setkání ZH - 6. 11. v HZ Ostrava Martinov    

 

Plán práce AZH Ostrava v roce 2017:

BŘEZEN Setkání ZH při Shromáždění představitelů fotografie  
DUBEN Zájezd: Zlínský kraj fotografie článek
KVĚTEN Účast na 12. Setkání hasičských praporů v O-Nové Vsi   článek
ČERVEN Rekreační pobyt ZH 26. - 30. 6. 2017   článek
LISTOPAD Podzimní setkání ZH - závěr roku fotografie  

 

Statut aktivu zasloužilých hasičů

 

Kalendář akcí

Partneři